Dofinansowanie zadania uzyskane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

« wróć

Zadanie "Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Bulwarowa 20" dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 157.200,00 zł Całkowita wartość zadania 162.000,00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

http://www.wfosigw.lodz.pl/