CO2URIER, ekologiczna firma kurierska

« wróć

No i stało się! Dnia 01.10.2016 ruszył projekt CO2URIER, którego głównym celem jest wypracowanie modelu biznesowego ekologicznej firmy kurierskiej, uwzględniającego offset dwutlenku węgla i nowe usługi o charakterze proekologicznym. Quriers, jako firma z sektora usług kurierskich, wraz z polskim partnerem Pro-Akademia, niemieckim instytutem ZEW oraz szwajcarską organizacją myclimate postarają się wspomniany model biznesowy wypracować. Działania projektu obejmują szczegółowe analizy śladów węglowych i empiryczne eksperymenty polowe, mające na celu wypracowanie efektywnych narzędzi zwiększania popytu na ekologiczne usługi kurierskie, przy jednoczesnej internalizacji kosztów zewnętrznych wszystkich kategorii usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Po testach skuteczności wypracowanego modelu biznesowego w firmie Quriers, opracowany zostanie plan systemowego wdrożenia wypracowanej metodyki świadczenia ekologicznych usług kurierskich w Polsce i Niemczech, co może przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 500 000 ton rocznie do 2020 roku.

Innowacyjne usługi kurierskie

Na poznańskich targach POLECO System, 11 października, odbyła się konferencja inaugurująca projekt CO2URIER, na której przedstawiciele Pro-Akademii zaprezentowali projekt na polsko-niemieckim sympozjum, zorganizowanym przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaprezentowano aktualną sytuację w Europie w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu oraz metody ich ograniczania. Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie kompensacji emisji CO2 które zostanie opracowane oraz wdrożone w projekcie i w które włączeni będą klienci firm kurierskich. Dzień później, 12 października, odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt. Spotkanie było okazją do określenia oczekiwań każdego z wyżej wymienionych partnerów wobec projektu, ustalenia zasad współpracy oraz przedyskutowania szczegółowego planu działania w pierwszym okresie realizacji projektu.

 

 Projekt "CO2URIER - Bezemisyjne usługi kurierskie" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).